آدرس بیمارستان

ایران ، خراسان رضوری ، مشهد ، بلوار مصلی ، مصلی 2

شماره تماس

+985133010583

آدرس ایمیل

info@ezhospital.ir

با ما در ارتباط باشید